Studentský parlament 9. 9. 2020

Přítomné třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.B 

Nepřítomné třídy: 3.B, 4.B, 8.A 

Nové návrhy, diskuze a oznámení: 

 1. Oznámení: Během září nebo října proběhne ve třídách volba zástupců do studentského parlamentu a poté na schůzi volba vedení (tj. předseda, místopředseda) a zapisovatele. 
 2. Návrh: Přesunutí začátku první hodiny na 8:00. Zamítnuto. 
 3. Oznámení: Menza pořádá logickou olympiádu (logickaolympiada.cz). 
 4. Oznámení: K dispozici jsou zdarma online T-kurzy (talnet.cz). 
 5. Oznámení: Možnost zapojit se do projektu pomoci neziskovým organizacím od Olgy Havlové (darujsrdce.com). 
 6. Oznámení: Studenti vyššího gymnázia mají možnost doučovat mladší žáky. Pro více informací se obraťte na chat v Microsoft Teams nebo e-mail Mgr. Hany Grohmanové. 
 7. Návrh: Přesunout den konání studentského parlamentu ze středy na pátek. Zamítnuto. 
 8. Návrh: Nová pozice správce veřejného a soukromého kanálu studentského parlamentu v Microsoft Teams. Schváleno. 
 9. Návrh: Zavedení nových stanov studentského parlamentu. Diskuze proběhne na příští schůzi studentského parlamentu. 

Termín příštího studentského parlamentu: 7. 10. 2020

Zapsal: Martin Peprný 

Studentský parlament 19. 2. 2020

Přítomné třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B

Nepřítomné třídy: 2.B, 3.A, 5.B, 8.A, 8.B

 

Nové návrhy, diskuze a oznámení

 1. Návrh: Podání stížnosti jménem studentského parlamentu na úklid podlahy ve školní hale; realizace – Jiří Trpkoš
 2. Návrh: Aktualizace, popřípadě kompletní sepsání, stanov a řádu studentského parlamentu; realizace – Petr Vrána
 3. Oznámení: Automat na školní pomůcky společnosti Easy School byl většinově schválen, návrh míří na ředitelství
 4. Oznámení: Návrh prodeje čajových sáčků v bufetu byl předán do jídelny

 

Trvající návrhy a otevřené diskuze z minulých schůzí

 1. Návrh: (z 8. 1. 2020) Aktualizace, popřípadě zrušení, určitých nástěnek na chodbách; realizace – Pavel Fogl
 2. Návrh: (z 8. 1. 2020) Předělání místnosti se stolním fotbálkem; realizace – Jiří Trpkoš
 3. Návrh: (z 29. 1. 2020) Výzdoba chodeb a učeben školy; realizace – Elen Pithartová
 4. Návrh: (z 29. 1. 2020) Ne sladká vegetariánská jídla ve školní jídelně a školním bufetu; realizace – Martin Peprný

 

Termín příštího studentského parlamentu: 18. 3. 2020

 

Zapsal: Martin Peprný

Studentský parlament 29. 1. 2020

Přítomné třídy: 1.A, 4.A, 5.A, 6.A, 6.B

Nepřítomné třídy: 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B, 5.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B

 

AKTUALIZACE:

Oznámení: Do soutěže o design palet byl poslán jeden návrh od Václava Pokorného (5.B) a Adama Tůmy (5.B). Odměna tím pádem trvá. Návrh se projedná na příští schůzi SP.

 

PŮVODNÍ TEXT:

Nové návrhy, diskuze a oznámení

 1. Oznámení: Studentský parlament se pro nezájem studentů ujímá designování nábytku z palet. Odměna, která byla k dispozici (tj. 2000,- Kč) bude využita na podporu školy.
 2. Návrh: Výzdoba chodeb a učeben školy; realizace – Elen Pithartová
 3. Návrh: Ne sladká vegetariánská jídla ve školní jídelně a školním bufetu; realizace – Martin Peprný

 

Trvající návrhy a otevřené diskuze z minulých schůzí

 1. Diskuze: (z 23. 10. 2020) Automat na školní pomůcky Easy School
 2. Návrh: (z 23. 10. 2020) Prodej čajových sáčků v bufetu; realizace – Pavel Fogl
 3. Návrh: (z 8. 1. 2020) Aktualizace, popřípadě zrušení, určitých nástěnek na chodbách; realizace – Pavel Fogl
 4. Návrh: (z 8. 1. 2020) Předělání  místnosti se stolním fotbálkem; realizace – Jiří Trpkoš

 

Termín příštího studentského parlamentu: 19. 2. 2020

 

Zapsal: Martin Peprný

Studentský parlament 8. 1. 2020

Přítomné třídy: 1.A, 1.B, 2.A. 2.B, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.B

Nepřítomné třídy: 4.A, 4.B, 7.A, 8.A, 8.B

 

Nové návrhy, diskuze a oznámení

 1. Návrh: Altán, místo k posezení a odpočinku na školní zahradě. Zároveň je možnost do soutěže (viz 2.) posílat návrhy konkrétně na tento projekt. Návrh obsahuje i vložení ankety na Microsoft Teams, aby mohli studenti hlasovat o finálním vzhledu altánu.
 2. Oznámení: Soutěž o nejlepší design nábytku z palet stále trvá – sběr návrhů na využití palet, odevzdání návrhů u Daniela Tyushky (2.A), Terezy Hasákové (3.B), Terezy Šínové (2.A) a Kláry Havlíkové (5.A) do 31. 1. 2020; 2000,- Kč k dispozici na odměny
 3. Žádost: Studentský parlament a Social media tým prosí studenty GFP o posílání fotografií z výletů pořádaných školou na social@gfp.cz.
 4. Návrh: Aktualizace, popřípadě zrušení, určitých nástěnek; realizace – Pavel Fogl
 5. Návrh: Předělání místnosti se stolním fotbálkem; realizace – Jiří Trpkoš

 

Trvající návrhy a otevřené diskuze z minulých schůzí

 1. Diskuze: (z 23. 10. 2019) Pokud se nezlepší situace s toaletními papíry, utěrkami a mýdly na WC, bude dodáváno opět jen minimální množství. Za nepořádek na škole, a vandalismy na toaletách hrozí postihy
 2. Návrh: (z 23. 10. 2019) Možnost vyžádat si od učitele prezentace užívané při vyučování k vlastním přípravám na testy a ústní zkoušení
 3. Návrh: (z 23. 10. 2019) Prodej čajových sáčků v bufetu (horká voda k dispozici u sborovny); realizace – Pavel Fogl
 4. Návrh: (z 23. 10. 2019) Klíč od jídelny a dalších důležitých dveří na sekretariátu (problém se zapomenutými batohy apod.)
 5. Diskuze: (z 23. 10. 2019) Automat na školní pomůcky
 6. Diskuze: (z 20. 11. 2019) Přednost 3.A v pondělí v 11:40 na obědě
 7. Diskuze: (z 20. 11. 2019) Spolupráce Spolku přátel školy a Studentského parlamentu

Termín příštího studentského parlamentu: 29. 1. 2020

Zapsal: Martin Peprný

Studentský parlament 20. 11. 2019

Přítomné třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B

Nepřítomné třídy: 2.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B

 1. Organizace parlamentu – Průběh schůzek parlamentu
 2. Ohlašování parlamentu – Hlášení, nástěnky apod.
 3.  Oznámení: Nabídka pro vyšší gymnázium – Otevřená věda – stáže na Akademii věd ČR
 4. Diskuze: Pouštění 3.A na obědě v pondělí o přestávce v 11:40
 5. Návrh: V dny plavání (tj. středa, pátek) jídelna otevřena do 14:15
 6. Návrh: První týden v prosinci (tj. 2. 12. 2019 – 6. 12. 2019) – Školní jarmark – Možnost přinést vlastní výrobky, zisk jde výrobci
 7. Návrh: Výzdoba GFP – založení týmu na výzdobu školy (nejen o Vánocích, celoroční projekt), přihlášení u Jiřího Trpkoše v sextě A (v jeho nepřítomnosti u Elen Pithartové v sextě B nebo Martina Peprného v sextě A)
 8. Oznámení: Soutěž o design palet – pořadatelé – Daniel Tyushka (2.A), Tereza Hasáková (3.B), Tereza Šínová (2.A), Klára Havlíková (5.A) – předložení návrhu pořadatelům do 31. 1. 2020
 9. Diskuze: Spolupráce Spolku přátel školy a Studentského parlamentu
 10. Diskuze: Automat na školní potřeby
 11. Oznámení: Termín příštího studentského parlamentu – 8. 1. 2020

Zapsal: Jan Kolář   Upravil: Martin Peprný