Home » Student » Studentský parlament » Studentský parlament 2. XI. 2016

Studentský parlament 2. XI. 2016

Zápis ze Studentského Parlamentu ze dne 2. 11. 2016
Prezence: 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 7A, 8A, 8B

První bod programu byly volby do zastupitelstva studentského parlamentu. Výsledky jsou takovéto:
Předseda: Filip Kriml
Místopředseda: Anna Köppelová
Zapisovatel: Marek Malý

Je potřeba vybrat delegáty školy (mohou být i dva) na VIII. sněm středoškolské studentské unie (debaty s paní ministryní ohledně budoucnosti školství).
Návrhy jsou: Filip Kriml, + Marek Malý nebo Jan Hurdálek.

Z 8A přišel návrh na prodloužení přestávky mezi 5.-6. vyučovací hodinou z důvodu docházky na oběd. Přestávky mezi 4-6. hodinou a 6-7. (popř. Od skončení vyučování 6. hodinu do 14:00) jsou dle názoru studentů nedostačující vzhledem počtu studentských strávníků.

Shání se „redaktor“ na školní studentský web. (Je malá účast)
Studentský web je přístupný na stránce student.gfp.cz

Studenti se jednohlasně shodli na nutnosti stabilizace stolů ve školní jídelně. Bude řešena správa stolů (pokud jsou stoly v jídelně pod správou pana školníka, napíše se prosba jemu s kopií panu řediteli, pokud jsou stoly pod správou paní vedoucí jídelny, bude se tato stížnost řešit s ní).

Ve SP zatím nejsou žádné oficiální informace ohledně organizace či průběhu Ávesu. Avšak již v půlce listopadu by se mělo objevit hlášení na Áves mezi obvyklými hlášeními.

Je možnost pro kohokoliv ze studentů vymyslet nějaký projekt. (pro toho, kdo potřebuje inspiraci, může se podívat na školní stránky na Aktivity-Malé Granty, popř na fotogalerii). Na tyto projekty budou finanční dotace. Nejprve se dá návrh, poté tyto návrhy budou studenti SPP (semináře pedagogiky a psychologie) v prosinci realizovat.

Studenti děkují za opravu automatu na vodu.

Příští schůzka SP se uskuteční 7. 12. kdy také proběhne prezentace zástupců do studentské unie (co se dělo, o čem se povídalo…) Zájemci se mohou přijít podívat.

Facebooktwitter