Home » Student » Studentský parlament » Studentský Parlament 7. XII. 2016

Studentský Parlament 7. XII. 2016

Zápis ze studentského parlamentu dne 7. 12. 2016
Přítomní: 1A, 2A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 8A, 8B; Absence: 1B, 2B, 3A, 6B, 7A, 7B
Informace o Ávesu (ačkoliv organizátoři se schůze neúčastnili z důvodu exkurze do Prahy):

 •  Akce se uskuteční ve čtvrtek 22. 12., v poslední školní den roku 2016.
 • tým organizátorů je ve složení: Kuba, Týna, Sára a Filip ze septim
 •  Nápady a návrhy na scénky se hlásí do pátku 9. 12.
 •  Ve dnech 19. a 21. proběhnou generální zkoušky nacvičování
 •  Bližší info účinkujícím se bude podávat osobně, přes internet (facebook.com) nebo přes třídní profesory.
 •  Sraz v den akce: Účinkující 8:30, ostatní 8:50, vyšší gymnazisté popř. dohodou s třídním profesorem/profesorkou. Akce začíná v 9:00.

Další projednávané věci:

 • Z minulé schůze přetrvala žádost na podložení stolů v jídelně, aby se tolik nehoupaly. Od pana školníka je informace, že by měly v dohledné době přijít dotace a pořídit se za ně stoly nové.
 • Padl také návrh, zda by se mohlo začít v jídelně topit. Tento návrh, ačkoliv byl několika členy SP zamítnut z ekonomických a fyzikálních důvodů, se může s vedením školy prodiskutovat.
 • Ze strany 4A padl návrh na to, aby klíče od třídy měla také služba. Ačkoliv jsou univerzální klíče ve sborovně, občas se stane, že se nepodaří o krátké přestávky zajít do sborovny, nebo odchytit profesora. Návrh byl takový, že by služba měla klíče u sebe přes den a pak by se dávaly do
  třídy. Také žáci prosí o dodání více klíčů na sekretariát. Riziko by bylo, že se ztratí univerzální
  klíč. Tímto by se však studenti učili zodpovědnosti
 • Studenti si stěžovali na fakt, že v Aule (potažmo i v hale) nejsou hodiny, aby studenti poznali, kolik je hodin (převážně v Aule, pokud studenti vyššího ročníku potřebují odejít dříve z hodiny). Tento návrh se bude řešit s panem školníkem prostřednictvím emailu. (Asi by se daly sehnat i pomocí daru škole).
 • SP připomíná, že je vyhlášena soutěž Lach:Ner. Bližší info u profesorů.
 • Je vyhlášena též středoškolská odborná činnost– koná se školní kolo, pan okres, kraj a republika. Více informací na webu www.soc.cz , přihlášky jsou do února 2017
 • Také budou probíhat Malé Granty, jsou však posunuty kvůli soutěži Lach:Ner.
 • Administrátor školních studentských stránek Filip Kriml prosí všechny zástupce SP, aby sdělili ve třídě, že studenti skutečně mohou na tyto stránky přidávat prakticky cokoliv: Recenze na
  filmy, Vlastní povídky, básničky atd. Studentské stránky jsou v provozu už od září, ale nevyskytují se tam žádné příspěvky. Zřejmě z důvodu nerozšíření této informace mezi studenty.
 • Padl návrh, že by ve škole mohly být prostory na přezouvání studentů. Jakási šatna, která by sloužila k tomu, aby se všichni studenti přezouvali a nešla by většina studentů dále do školy v botách. Zatím to byl pouze návrh, muselo by se to velice promyslet a muselo by to jít přes
  vedení školy a možná by se musely tyto prostory dokonce přistavit před školní budovu z důvodu nedostatku místa v budově a rozměrům, které by tyto prostory vyžadovaly.

Dne 11. 1. 2017 bude setkání s absolventy
Další schůze SP se uskuteční 18. 1. 2017 nebo popř. kvůli organizaci Ávesu ještě někdy v Prosinci, proto výzva zástupcům tříd do SP: Poslouchejte hlášení!

Facebooktwitter