Home » Student » Studentský parlament » Studentský Parlament 18. I. 2017

Studentský Parlament 18. I. 2017

Zápis Studentského Parlamentu ze dne 18. 1. 2017
Prezence: 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 4B, 5A, 6A, 6B, 8A, 8B (předčasný odchod 6B za neuposlechnutí výzvy předsedy SP a za neukázněnost)
Absence: 3A, 3B, 5B, 7A, 7B

Tento rok se uskuteční projekt Můj grant. Je to projekt, který organizují studenti jakéhokoliv ročníku našeho gymnázia. Studenti si mohou v tomto projektu vymyslet vlastní menší projekt, který se musí datumově uskutečnit v termínu do 31. 8. 2017. (Pomoc organizaci mohou i lidé odjinud, než jen z GFP). Projekty jsou neomezené tematikou, jsou pouze omezené potřebnými výdaji a rozhodnutím poroty. Na celý projekt je škole poskytnuto 60 000 Kč. Bližší informace u profesorů.
Tento projekt v podstatě navazuje na již provedený projekt Malé Granty z období 2009-2010. Kdyby někdo chtěl pomoci z inspirací ohledně smysluplného projektu, může se podívat na stránky školy gfp.cz  Aktivity  Malé Granty (například byl uskutečněný byl projekt Palackého bota – taneční soutěž).
Návrhy na projekty je možné odevzdávat do 3. 3. a budou se prezentovat 8. 3. 2017, při této prezentaci se rozhodne, co se uskuteční. Cení se Název, Nápad a hlavně Prezentace!

6. 2. 2017 od 14:00  se uskuteční setkání zástupců studentů, kteří by chtěli být součástí poroty pro výběh Mého Grantu (viz horní odstavec). V této porotě budou také zástupci profesorů.

Na chlapeckých záchodech (především ve spodním patře u jídelny) se opět objevil vandalismus. Zaměstnanci školy apelují na studenty, aby se chovali ukázněně a hlavně neničili školní majetek! Také prosí studenty, kteří by snad viděli tyto činitele, aby je upozornili a snad je to i lidská povinnost pokárat tyto špatné živly!
Profesoři také žádají i všechny ostatní studenty, aby se zamysleli nad svým chováním. Ve škole se rozmohlo pokřikování, nadávání a pobíhání na chodbách, což nereprezentuje dobře naši školu, ani samotné studenty. Proto se k této žádosti připojují i zástupci studentů ze SP.
Studenti oktáv si stěžují, že ačkoliv je to na dveřích napsáno, studenti nerespektují zákaz vstupu na horní patro a chovají se povětšinou velice neukázněně, dělají za dveřmi hluk a nepořádek. Oktaváni tedy žádají spolužáky z ostatních tříd, aby brali ohled na jejich učení a nadcházející maturitu.

Den 28. 3. je den učitelů, padl návrh na to, že by se mohlo něco zvláštního podniknout, jako kladná zpětná reakce profesorům. (špatnou si řeší studenti individuálně)

Existuje soutěž Gympl roku, kde je možnost ohodnotit gymnázium z různých hledisek. V celé české republice je celkem 33 gymnázií a naše GFP je až 28. Změnit to můžete zde.

9. 2. Se uskuteční Den Otevřených Dveří, profesoři také dávají studentům možnost nějak kreativně se projevit (stvořit kreativní dílnu či něco podobného – s nápady můžete chodit za panem profesorem Paličkou, do 1. B, nebo za školní psycholožkou).

Starší studenti navrhují, že by se mohla pořídit školní mikrovlnka ideálně do nějakých veřejných společných prostor (jídelny), kde by byla pod dozorem. – tuto záležitost a domluvu s vedoucí školní jídelny si bere na starosti Adéla Namyslová.

Studenti sext si stěžují na školní jídelnu, že často se nepřidávají „dobrá jídla“ (např. konkrétně krupicová kaše), nebo se nevaří dostatek dobrých a levných jídel. Také se podle jejich mínění vaří dvě dobrá jídla v jeden den a dvě špatná jídla další den a není možné „vychutnat si dvě dobrá jídla“. Také je prý často pouze jeden druh šťávy a nejsou saláty v novém salátovém baru. Tuto problematiku by měli řešit studenti osobně s vedoucí školní jídelny.
Další setkání SP se uskuteční 8. 2. 2017

Facebooktwitter