Home » Student » Studentský parlament » Studentský parlament 8. II. 2017

Studentský parlament 8. II. 2017

Zápis ze studentského parlamentu dne 8. 2. 2017

Prezence tříd: 1A, 1B, 2A, 2B, 4B, 5A, 6A, 7A, 8A, 8B

Absence: 3A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7B

 

Studenti vznesli žádost na nedostatek toaletních potřeb na dámských záchodcích. S tímto problémem je pan školník již obeznámen a náprava je v činnosti, není-li již provedena.

Vznesl se návrh na pořízení automatů na mlíčka v krabičkách do školní budovy. Takovéto opatření mají prý na II. Základní škole, odkud vlastně nápad (odkoukaný) vzešel.

Ohledně automatů se na SP objevila dohada, která končila prohlášením, že od vydání nové školní vyhlášky se nesmí ve školních prostorách prodávat kofein, proto je všechna káva v automatech bez kofeinu.

 

Členové SP a profesorského sboru opakovaně nabádají studenti k tomu, aby neprovozovali vandalismus a neničili majetek školy. Rovněž chtějí všechny všechny studenty, kteří jistý druh vandalismu spatří, ať buď proti tomuto chování zakročí, nebo se zachovají, jak jim praví svědomí.

 

Padl názor, že by před sborovnou měl být směsný koš na odpadky, ne pouze tříděný odpad bez možnosti vyhození zbytkového netříděného odpadu. O tomto návrhu bude pan školník obeznámen e-mailem.

 

Rovněž bylo navrženo, že by esteticky nadaní studenti mohli zařídit skupinku lidí, kteří by pokračovali v estetické sekci, prováděné v primách, a zútulnili by školu – rovněž by na to mohly být od září určité finance.

Také budou pravděpodobně finance poskytnuty i SP, členové na to podali různé návrhy, co by se mohlo pořídit (tabule, pracovní notebook, atd.)

 

Na mezinárodní den učitelů, konaný 28. 3., by měli studenti navrhnout nápad, jak takovýto den oslavit. Zástupci tříd ve SP navrhovaly názory jako: ředitelské volno, konec školního dne ve 12:00, upečení dortu, sesbírání vtipů o škole, či soutěž o nejlepšího profesora.

 

Paní školní psycholožka připomíná, aby studenti správně podávali zpětnou vazbu profesorům. Takováto správná reakce by neměla být útočná ani otře koncipovaná, jako dodatek přikládáme schéma dodané p. psycholožkou.

 

Také byl připomenut projekt Můj grant, v jehož rámci lze uspořádat například dobročinnou akci.

 

Příští schůzka SP se bude konat 8. 3. 2017

Předseda SP zve všechny zástupce ze tříd, aby se na tuto schůzku dostavili nebo alespoň poslali za sebe náhradu, neboť příští schůzka SP bude schůzkou volební, budou se volit noví členové do zastupitelstva SP, proto prosíme přijďte všichni.

Popis:

  • Je důležité, aby po pozdravu přišla na řadu skutečnost, co kdy a kde se vám stalo. Konkrétně. Neudávat obecné nebo opakované ukázky do minulosti. Stačí prosté co se vám stalo naposledy (včera, minulou hodinu, …)
  • Samozřejmý je popis (přesný a věcný) toho, co se vám přihodilo, či co například profesor nedodržel.
  • ihned se zeptat, zda je naše tvrzení správné, pokud by nebylo, mohli jsme obvinit profesora z něčeho, co neudělal a “vina” je teď na nás.
  • Pokud se skutečnost opravdu stala, je potřeba říci, jak to vlastně dopadlo, co je na tom špatně, co nám vadí.
  • A směřovat prosbu i na budoucnost, aby se to neopakovalo a bylo možno tomu předcházet. (Připomenout do budoucna, nespokojit se jen tak s frázemi “Ano, ano, už se to nestane…”)
  • Přidat nějakou dobrou zprávu, kompliment či něco, co profesora potěší a nezkazí mu náladu, když jsme na něj teď vše vysypali najednou.
  • DŮLEŽITÉ!!! Nechat prostor k dialogu, abychom nešli s tím, že my máme pravdu a už je předem vše rozhodnuto. Naopak i stát si pevně za názorem a nenechat se uchlácholit.

Facebooktwitter

Leave a comment