Home » Student » Studentský parlament » Studentský parlament 5. IV. 2017

Studentský parlament 5. IV. 2017

Zápis ze studentského parlamentu ze dne 5. 4. 2017

Přítomní: 1B, 2A, 2B, 4B, 6A, 7A, 8A, 8B

Absence: 1A, 3A, 4A, 5A, 5B, 6B

Body jednání:

  • Vytvoření Školních novin
  • Záclony do haly
  • Vize Studentského Parlamentu
  • Skupina na podávání a projednávání na Facebooku

Školní noviny

Návrh na vytvoření školních novin, které by zahrnovali, informace o školních akcích, reportáže, ze studentského života a další. Kdokoliv ze školy se může zapojit, jejich činnost by bylo dobré sloučit s přispíváním na Studentském webu GFP.


Záclony do haly

Jednalo by se o zakrytí oken na jižní straně budovy haly, odtud svítí ostré slunce na polovinu vnitřní plochy a to dělá cvičení velmi obtížným.


Estetické zvelebení školy

Všichni studenti mají možnost se zapojit do estetické úpravy školních prostor. Jednalo by se o zkrášlení dveří učeben, chodeb, nástěnek v mezipatrech a dalších školních prostor. Kdyby měl kdokoliv nějaký návrh může ho prodiskutovat ve skupině na FB.


 

Vize Studentského Parlamentu

Počet 17 členů – každý z jedné třídy + 1 jmenovaný ředitelem

Předseda – člen pedagogického sboru, volen ostatními, nemá právo volit – reprezentativní funkce

2 Místopředsedové

4 Výbory – vlastní předseda, každý vlastní sféra působení.

  1. vnitřní výbor – návrhy co změnit, mimořádní události,
  2. Vnější výbor – výlety, výstavy, divadla,
  3. Prevenční výbor – kázeňské přestupky, bezpečnost, ničení majetku, krádeže,
  4. Kontrolní výbor – kontrola SP, ostatních výborů

Komise – lidé z výborů, prezentace před vedením školy.

Možnost pedagogů se zúčastnit a přednášet na SP, ne však do něj zasahovat.

Změna by vedla k lepší informovanosti, zvýšení pravomocí SP, větší zapojenosti studentů.

Podrobný návrh bude zaslán emailové adresy všech členů SP.


Založení diskuzní skupina na Facebooku

Na Facebooku bude založena skupina, ve které bude možno podávat a diskutovat návrhy na změny a vylepšení na naší škole. Pravidla a fungování budou sjednána členy SP.


Připomenout:

  • Studentský parlament funguje na principu aktivního zapojení studentů. Ti by sami měli vznášet konstruktivní nápady a návrhy.
  • Studenti by si v den posledního zvonění vzít vhodné oblečení. Je zde nebezpečí umazání oblečení.

Příští schůzka SP se bude konat 3. 5. 2017

Facebooktwitter

Leave a comment