Home » Projekty » Tři, dva, jedna, VODA!

Tři, dva, jedna, VODA!

Poslední  týden března 2017 byl pro pět vybraných studentů sext neskutečně zajímavý. Vydali se spolu s kantory letadlem do Leidenského lycea pomoci svým holandským kolegům s jejich prací, která se zabývá otázkou čistoty kanálů. Jejich téma je však jiné než českých protějšků.

Náplň práce našich studentů je prostá: mají zjistit, jak mohou předejít zatopení sklepů v Mlékojedech při bleskových povodních nebo intenzivních srážkách. Pracují zejména v terénu, spolu s firmou Ekohydrogeo Žitný, která poskytuje veškerou techniku k realizaci měření podzemní vody.

Tříletý projekt Geowater  v rámci programu Erasmus+  je dotován Evropskou Unií, která přispívá vysokými částkami peněz na jeho uskutečnění. Do něj jsou zapojeny vybrané školy z České republiky, Polska, Španělska, Německa a Nizozemska. Gymnázium Františka Palackého zatím pouze spolupracovalo se dvěma holandskými školami a se dvěma německými. V následujícím týdnu přijedou na místní gymnázium kolegové z Marne College z Bolswardu, kteří společnými silami navrhnou další postupy, aby tuto potíž se pokusili vyřešit.

Studenti se také snaží, aby se veřejnosti dostal do podvědomí  problém s mlékojedskými sklepy přednáškami na základních školách a žákům vytvářejí pracovní listy s tímto tématem. O Geowater projektu se dozvědělo i vedení města Neratovic, které je s nimi nadále v kontaktu.

Celý projekt vyvrcholí v červnu 2018 v Bolswardu závěrečnou prezentací všech zúčastněných škol za účasti veřejnosti, médií, firem a dalších. Výsledkem spolupráce budou nové odborné zkušenosti a poznatky o hospodaření s vodou a o jejím nejefektivnějším využití, ale také o ochraně  životního prostředí.

Však našim studentům zbývá celý rok, aby mohli svojí práci dotáhnout do úplného konce a dojít k nejlepším výsledkům. Proto jim držme palce, ať se jim to vydaří.

 

Napsala Natálie Kurčová.

Facebooktwitter

Leave a comment