Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Studentský parlament GFP 23.10.2019

Přítomné třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.B

Nepřítomné třídy: 7.A, 8.A, 8.B

Délka schůze: 1:05 hod.

 1. Volba vedení SP (Jiří Trpkoš předseda, Elen Pithartová místopředseda, Martin Peprný zapisovatel)
 2. Pozvání na Dvořákovo Gymnázium v Kralupech za účelem získání inspirace a poznatků o fungování parlamentu
 3. Nábytek z palet – „Designová soutěž“ – sběr návrhů na využití palet, odevzdání návrhů do konce ledna – 31.1. (2000,- Kč k dispozici na odměny)
 4. Sběr papíru v týdnu, kdy budou třídní schůzky (14.11.), zároveň proběhne burza knih před ředitelnou 13. – 15.11.
 5. Toaletní papír na WC – pokud se situace nezlepší, bude opět jen minimální množství – nepořádek na škole, toaletní papír v záchodech, hrozí postihy
 6. Nadcházející akce:
 7. 11. – Den otevřených dveří

Cool School – propagace školy soutěžním videem na téma den otevřených dveří, tří až pětičlenné týmy, maximálně tři týmy za školu, přihlašování do 25. 10. 2019, odevzdání videí do 6. 12. 2019

 1. Žádost prostřednictvím parlamentu – možnost vyžádat si od učitele prezentace užívanou při vyučování k vlastní výuce (jednohlasně schváleno)
 2. GFP Social Media Team – Posílání videí a fotografií z různých školních akcí vřele vítána
 3. Prodej čajových sáčků v bufetu (horká voda k dispozici u sborovny), žádost na ředitelství zařídí Pavel Fogl
 4. Klíč od jídelny a dalších důležitých dveří na sekretariátu (problém se zapomenutými batohy apod.)
 5. Automat na školní pomůcky (na příští schůzi přednese Antonín Krucký)
 6. Příští setkání parlamentu bude 20.11. 2019 v 13.50 v aule

 

Zapsal: Martin Peprný

SP 14.11.2018

Studentský parlament 14. 11. 2018

 

Přítomné třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.A,7.B, 8.B

 

 1. Volba vedení parlamentu

Předseda: zvolena Anička Köppelová – ano: 10 hlasů, zdržel se: 3, proti: nikdo

Místopředseda: Matěj Šafránek – ano: 12 hlasů, zdržel se: 1, proti: nikdo

Zapisovatel: Jiří Trpkoš

 1. Hlasování o stanovách studentského parlamentu

Současná podoba zůstane zachována (ano: 12 hlasů, žádný protinávrh)

 1. Obědy oktáv

Oktávy mívají odhlášené již objednané obědy – se školní jídelnou bude řešit M. Šafránek

 1. Dělení financí studentského parlamentu

Finance budou úměrně rozděleny mezi třídy, pokud se nenajde projekt, na který je využít. Do příští schůzky si zástupci rozmyslí možnosti využití financí (finance z burzy knih, cca 1200Kč)

 1. Vyřazené třídy

Třída 6. A si dosud nezvolila zástupce (ani přes opakované výzvy), proto pro tento školní rok nebude členem parlamentu.

 1. Burza knih

Od středy do pátku před ředitelnou

 1. Automat na mléko

Byl poškozen někým z GFP, již je opraven.

 1. Den otevřených dveří

Proběhne ve čtvrtek 29.11.2018 v režii 1.A

 1. AVES

Přihlašování do programu bylo ukončeno (bude přes 10 vystoupení)

SP 24.10.2018

Studentský parlament 24.10.2018

Přítomné třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.A

 

 1. Automat na mléko a jiné dobrůtky (Jitka Dvořáková)
  • brzy bude nainstalován (otázka týdnů)
  • každý žák dostane svou přístupovou kartičku, její číslo je variabilním symbolem pro platbu, kartička se zaktivuje při prvním použití (odečte se 10Kč)
  • rodiče mohou sledovat i limitovat nákupy přes webové stránky
 2. AVES
  • základní tým – dívky z 5.B
  • pomocníci, spolupracovníci, hlaste se do konce tohoto týdne
  • každá třída by se na AVES měla podílet (vystoupení, organizace, …)
  • od příští středy navštíví tým třídy a bude informovat o AVES
 3. Burza knih
  • – 16.11.2018 před ředitelnou
  • darované knihy za příspěvek 5Kč/knihu
  • nakládání s penězi za knihy bude v kompetenci SP
  • ve třídách bude plakát nejpozději do konce října
 1. Anketa pro rodiče – jídelna
 • na třídních schůzkách budou rodiče dotázáni na přání vůči školní jídelně
 1. Cena Lachner
 • info ve třídách a na webu školy, manuál k psaní práce bude ve třídách
 1. Toaletní papír
 • doplňován, leč mizí z oken, nepořádek s ubrousky, mýdlem
 1. Sběr papíru
 • 12.-16.11.2018
 1. Rozvrhy
 • Návrh neměnit rozvrh od 19.00 do 9.00 – SP projedná návrh s p. Vaisem
 1. Nástěnka
 • Dávat zápis na nástěnku, vyhradit nástěnku před sborovnou
 1. Workoutové hřiště
 • Návrh na vytvoření hřiště v areálu školy
 1. Další schůzka: středa 14. 11.2018

Zapsal: Trpkoš Jiří Jakub

SP 26.9.2018

Studentský parlament 26.9.2018

Přítomné třídy: 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.B, 6.B, 7.A, 7.B

 1. Vítáme nové členy parlamentu z prim

 

 1. AVES
  • tým, který zorganizuje letošní AVES – dívky z 5.B
  • další zájemci o pomoc – hlaste se v 5.B nebo u p. Paličky do poloviny října

 

 1. Burza knih
  • proběhne 14.-16.11.2018
 • jen knihy
 • ve třídách musí být plakát nejpozději do konce října (projednáme na příštím parlamentu)

 

 1. Soví budka
 • skříň před ředitelnou, kde si můžete půjčovat stolní hry

 

 1. Logická olympiáda – pro všechny, zejména pro ty, co rádi soutěží v logice a matematice
 • základní kolo je on-line
 • zdarma
 • registrace do 30.9.2018 www.logickaolympiada.cz

 

 1. T – kurzy
 • pro studenty, kteří se chtějí věnovat studiu rozšiřujících témat
 • možnost dozvědět se v komunikaci s instruktorem více než ve škole a pokládat nevšední otázky
 • on-line
 • zdarma
 • kurzy z oblasti: biologie, chemie, fyzika, filosofie, astronomie, geografie, historie, matematika, antropologie, osobní rozvoj, angličtina, programování
 • uvedený věk je doporučený (předpokládají se znalosti z oboru odpovídající tomuto věku)
 • při přihlašování je třeba doporučení (např. vyučujícího, rodiče, prarodiče,…), který své doporučení vyplní do přihlášky
 • časová náročnost asi 2-4 hodiny týdně
 • harmonogram: 6 týdnů lekcí, následuje tvorba seminární práce a její obhajoba před ostatními (osobně či on-line)

 

 • pokud máte bezpečně osvojenou probíranou látku v daném předmětu, můžete t-kurzy po dohodě s vyučujícím studovat i během výuky na GFP

registrace do 7. 10. 2018  (zahájení kurzů 15.10.2018)

www.talnet.cz/t-kurzy

 

 1. Automat na mléko – vedení školy bude kontaktovat firmu (p. Palička)
 2. Bufet v jídelně – návrh na zavedení svačin – zeleninových misek (zjistí p. Palička)

 

Zapsali:  Grohmanová, Palička

 

 

SP 4.4.2018

Absence : 1.A, 2.A, 3.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B

 

 1. Úprava dílen

Vzhledem k malé účasti, tak byli přijato málo návrhů, takže pořád se návrhy přijímají.

2. Fokus Václava Moravce

Tato akce je pro studenty, kteří by se chtěli podívat na natáčení pořadu do publika, více informací na webu školy.

Příští schůzka se uskuteční : 2.5.