Home » Posts tagged '2016'

Tag Archives: 2016

Aves 22.12.2016

Ahoj všichni,

v posledním dni školní docházky v loňském roce byl pořádán tradiční Aves. S tématem Český kabaret se organizátoři i vystupující s přehledem poradili a připravili pro nás poutavou podívanou. Během celé akce se na pódiu vystřídalo na 90 studentů, kteří předvedli různá vystoupení.

Video záznam pořídil a zpracoval Jakub Rozboud.

Studentský Parlament 7. XII. 2016

Zápis ze studentského parlamentu dne 7. 12. 2016
Přítomní: 1A, 2A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 8A, 8B; Absence: 1B, 2B, 3A, 6B, 7A, 7B
Informace o Ávesu (ačkoliv organizátoři se schůze neúčastnili z důvodu exkurze do Prahy): (Pokračování textu…)

Studentský parlament 2. XI. 2016

Zápis ze Studentského Parlamentu ze dne 2. 11. 2016
Prezence: 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 7A, 8A, 8B

První bod programu byly volby do zastupitelstva studentského parlamentu. Výsledky jsou takovéto:
Předseda: Filip Kriml
Místopředseda: Anna Köppelová
Zapisovatel: Marek Malý (Pokračování textu…)

Studentský parlament 5. X. 2016

Zápis ze Studentského parlamentu ze dne 5. 10. 2016

Prezence tříd: 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B

Studenti vznesli žádost o to, že ačkoliv by měl mít každý profesor klíče od jakékoliv třídy, ve sborovně by mohl být nějaký háček s náhradními klíči. Důvod žádosti: Ne vždy se podaří „chytit“ profesora, který někam nespěchá a má  čas odemknout zamčenou třídu.

Rozbitý automat na teplou vodu před sborovnou bude opraven za spolupráce p. Hurdálka a p. Fabiánka. (Pokračování textu…)